मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑक्टोबर 21st, 2021 at 05:37 am

प्रभाग समिती सदस्य यादी

अ.क्र जागा क्र सदस्याचे नाव पदनाम
 23ब श्रीम. म्हात्रे नयना गजानन
मा. सभापती
 8अ श्रीम. परेरा कॅटलीन एन्थोनी सदस्या
 8क डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन सदस्या
 8ड श्री. खंडेलवाल सुरेश जगदीश सदस्या
23अ श्री. भोईर जयेश भानुदास सदस्या
8ब
श्रीम. रकवी वैशाली गजेंद्र
सदस्या
23क श्रीम.भानुशाली वर्षा गिरिधर सदस्या
23ड श्री. म्हात्रे विनोद काशिनाथ सदस्या
24अ श्रीम. गोविंद हेलन जॉर्जी सदस्या
१० 24ब श्रीम. बगाजी शर्मिला विन्सेन्ट सदस्या
११ 24क श्री. एलियास दुमिंग बांड्या सदस्या
१2 श्री. सुनिल महादेव कांबळे नामनिर्देशित सदस्य
अ.क्र. जागा क्र.  सदस्याचे नाव पदनाम
1  1ड
पांडे पंकज सुर्यमणी
मा सभापती
2  1अ  सौ. सुनीता शशिकांत भोईर सदस्या
3 1ब श्रीम.शाह रीटा सुभाष सदस्या
4 1क  श्री. अशोक सूर्यदेव तिवारी सदस्या
5 7ब
श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश  (शाह)
सदस्या
6  6अ श्री. पाटील ध्रुवकिशोर मन्साराम सदस्या
7  6ब  श्रीम. जैन गीता भरत सदस्या
8 6क  श्रीम. सुनीता रमेश जैन सदस्या
9 6ड डॉ. जैन राजेंद्र भवरलाल सदस्या
10 7अ श्री. रॉड्रीकस मोरस जोसेफ सदस्या
11 7क  श्रीम. मोकाशी दिपाली आनंदराव सदस्या
12 7ड श्री.  व्यास रवी वासुदेव सदस्या
13 श्री. गौरंग कन्हैयालाल कंसारा सदस्या
अ.क्र जागा क्र सदस्याचे नाव पदनाम
1 3 अ
श्री. शेट्टी गणेश गोपाळ
मा सभापती
2  2 अ श्री. पाटील रोहिदास शंकर सदस्या
3 2 ब श्रीम.गोहिल शानू जोरावर सिंह सदस्या
4  2 ड श्री.सिंह मदन उदितनारायण सदस्या
5 2 क
श्रीम. कांगणे मीना यशवंत
सदस्या
6 3 ब  श्रीम. ढवण नीलम हरीश्चंद्र सदस्या
7  3 क श्रीम. कदम अर्चना अरुण सदस्या
8  3 ड श्री. नलावडे दिनेश दगडु सदस्या
9  4 अ श्री. भोईर गणेश गजानन सदस्या
10 4 ब श्रीम. पाटील प्रभात प्रकाश  सदस्या
11 4 क  श्रीम. गुप्ता कुसुम संतोष  सदस्या
12 4 ड श्री. पाटील धनेश परशुराम सदस्या
13  5 अ श्रीम. पाटील वंदना मंगेश  सदस्या
14  5 ब श्रीम. रावल मेघना दिपक सदस्या
15  5 क  श्री. शाह राकेश रतीश चंद्र सदस्या
16  5 ड श्री.सिंग श्रीप्रकाश जीले दार (मुन्नासिंग) सदस्या
17 11 अ श्री. शिर्के अनंत गणू सदस्या
18  11 ब श्रीम. पाटील वंदना विकास सदस्या  सदस्या
19 11 क  श्रीम. पाटील संध्या प्रफुल्ल  सदस्या
20 11 ड  श्री. पाटील प्रवीण मोरेश्वर सदस्या
21 श्रीम. योगिता सतीशचंद्र शर्मा  नामनिर्देशित सदस्या
22  श्री. रजनीकांत पांडुरंग मयेकर नामनिर्देशित सदस्या
23 श्री. संजय शांताराम साळवी नामनिर्देशित सदस्या
अ.क्र. जागा क्र.  सदस्याचे नाव पदनाम
1 12 अ
डॉ. पाटील प्रीती जयप्रकाश
मा सभापती
2 9 अ श्रीम. परदेशी गीता हरीश सदस्या
3 9 ब श्री. पाटील नरेश तुकाराम सदस्या
4  9 क  श्रीम. सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन सदस्या
5 9 ड  श्री. शेख अमजद गफार सदस्या
6 10 अ  श्री. पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ सदस्या
7 10 ब श्रीम.. घरत तारा विनायक सदस्या
8 10 क श्रीम. पांडे स्नेहा शैलेश सदस्या
9 10 ड रिक्त  प्रभाग सदस्या
10 18 अ
श्री. गजरे दौलत तुकाराम 
सदस्या
11 12 ब श्रीम. मेहता डिंपल विनोद सदस्या
12 12 क श्री. शेट्टी अरविंद आनंद सदस्या
13 12 ड श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल सदस्या
14 13 अ  श्रीम.शिंदे रुपाली वसंत (मोदी सदस्या
15 13 ब  श्री. थेराडे संजय अनंत सदस्या
16 13 क  श्रीम. मुखजी अनिता बबलू सदस्या
17 13 ड श्री. वैती चंद्रकांत सिताराम सदस्या
18  18 ब श्रीम. नाईक विविता विवेक सदस्या
19 18 क श्रीम. सोंस नीला बर्नाड सदस्या
20 18 ड श्री. राय  विजयकुमार सिस्थन नारायण सदस्या
21 श्रीम. ललिता राजेश दळवी नामनिर्देशित सदस्या
अ.क्र. जागा क्र.  सदस्याचे नाव पदनाम
1 21 ड
श्री. विराणी अनिल रावजीभाई मा सभापती
2 20 ब श्रीम. भट दीप्ती शेखर सदस्या
3 20 क श्री. कासोदरिया अश्विन शामजीभाई सदस्या
4 20 ड श्री. जैन दिनेश तेजराज सदस्या
5  21 अ श्रीम. भावसार वंदना संजय सदस्या
6 21 ब श्रीम. शाह सीमाबेन कमलेश सदस्या
7 21 क  श्री. दुबे मनोज रामनारायण सदस्या
8 20 अ
श्रीम. परमार हेतल रतिलाल
सदस्या
9 22 अ श्रीम. सपार उमा विश्वनाथ सदस्या
10 22 ब श्रीम. अहमद साराह अकरम सदस्या
11 22 क श्री. इनामदार जुबेर अब्दुल्ला सदस्या
12 22 ड श्री. शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम सदस्या
अ.क्र. जागा क्र.  सदस्याचे नाव पदनाम
1 15 अ
श्री. म्हात्रे मोहन गोपाळ
मा सभापती
2 14 अ श्रीम. हसनाळे ज्योत्सना जालींदर सदस्या
3 14 ब श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत सदस्या
4 14 ड श्रीम. यादव मिरादेवी रामलाल सदस्या
5 14 क
श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथ
सदस्या
6 15 ब श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश सदस्या
7 15 क श्रीम. भोईर वीणा सूर्यकांत सदस्या
8 15 ड  श्री. भोईर कमलेश यशवंत सदस्या
9 16 अ श्रीम. पाटील अनिता जयवंत सदस्या
10 16 ब  श्री. म्हात्रे परशुराम पद्माकर सदस्या
11 16 क श्रीम. भोईर भावना राजू सदस्या
12  16 ड श्री. भोईर राजू यशवंत सदस्या
13  17 अ श्री. मांजरेकर आनंद दत्ताराम सदस्या
14 17 ब श्रीम. अरोरा दिपिका पंकज सदस्या
15 17 क  श्रीम. बेलानी हेमा राजेश सदस्या
16 17 ड श्री. दळवी प्रशांत ज्ञानदेव सदस्या
17 19 अ श्रीम. शेख रुबीना फिरोझ सदस्या
18 19 ब श्रीम. डडसा मर्लान मववान सदस्या
19 19 क श्री. सावंत अनिल दिवाकर सदस्या
20 19 ड श्री. मेहरा राजीव ओमप्रकाश सदस्या
21  श्री. आयक्करा मुरीईल सजी पाप्पचन नामनिर्देशित सदस्या
22 श्री. भरत चंद्रशेखर मिश्रा नामनिर्देशित सदस्या
23 श्री. सोमनाथ बळवंत पवार नामनिर्देशित सदस्या